Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

sweet18
6669 4c2a 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialaazy laazy
sweet18

“Come on, baby.”

Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal vialaazy laazy
sweet18
Chciałbym Cię mieć w domu na jesień.
Reposted fromthenotebook thenotebook vialaazy laazy

July 07 2015

sweet18
Najgorzej jest tęsknić i wiedzie że ta tęsknota zostanie zawsze ponieważ nie stanie się nic co może to zmienić. 

July 06 2015

sweet18
- Tak bardzo Go kochasz? - Kocham - odparła bez wahania. - O rany - westchnąłem i dopiłem piwo. - Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialaazy laazy
sweet18
3528 8181 420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vialaazy laazy

July 02 2015

sweet18
8916 e75f 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viaFiodor11 Fiodor11
sweet18
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
sweet18
6809 5f41 420
YES ! 
Reposted bylaazy laazy

June 30 2015

sweet18
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal vialaazy laazy

June 29 2015

sweet18
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver
sweet18
9560 da87 420
Reposted fromNicinic Nicinic viatylkotobie tylkotobie
sweet18

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
sweet18
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaiamdreamer iamdreamer
sweet18
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaiamdreamer iamdreamer
sweet18
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
sweet18

- Chcę z tobą zostać do końca życia.

– A ja co na to?

– Ty – nic. Tobie na niczym nie zależy.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viasofever sofever
sweet18
0334 6a1b 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viasofever sofever
sweet18
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompassionative passionative viasofever sofever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl