Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

sweet18
8706 0117 420
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viawerterowska werterowska
sweet18
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viawerterowska werterowska
sweet18
Uśmiechnął się tak jak tylko on potrafi. I pomyślała, że ten uśmiech jest piękny. Piękny, bo jego..
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyzone myzone
sweet18
7289 df66 420
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
sweet18
9584 8f9e 420
You know, right?
Reposted frombesideyou besideyou viasilence89 silence89
sweet18
7350 1b3b 420
sweet18
sweet18

życiówka

znasz to uczucie kiedy coś się pieprzy a Ty zupełnie nie wiesz czemu ? 

June 28 2015

sweet18
Close your eyes, give me your hand, darling 
Do you feel my heart beating, do you understand? 
Do you feel the same, am I only dreaming? 

June 23 2015

sweet18
9188 bc84 420
Reposted byRudeGirlMalinaMalinowaLaColiepopatrzmiwdusze

June 22 2015

sweet18
Reposted fromanks anks viaonlytoreturn onlytoreturn
sweet18
1401 e525 420
Reposted fromgarfild garfild viaunfolded unfolded
7930 a4b7 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialaazy laazy
sweet18

nawet nie wiem czy warto...

June 17 2015

sweet18
7951 82be 420
Reposted fromdontbemad dontbemad viaonebreath onebreath
sweet18
6635 e0ed 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaonebreath onebreath
sweet18
3293 fa6b 420
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viaonebreath onebreath
sweet18
6141 6899 420
"Ości" 20
sweet18
4109 3d9b 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarational rational
sweet18
1679 eeb1 420
Reposted fromnatchnienie natchnienie viarational rational
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl